Mynt

Mynt som samleobjekt: Bytte – Kjøp – Sal

 • Norsk mynt
  • 1500-talet til 1814: Daler – Mark – Skilling
  • 1814-1875: Daler – Mark – Skilling
  • 1875-1980: Kroner – Øre
 •  Eit mindre utval av mynt frå andre land og periodar:
  • Skandinavia – Europa – USA – Midtausten – nyare mynt
  • Mellomaldermynt: Byzants – Vest-Europa – Korsfararmynt – Arabisk mynt
  • Antikken: Romersk – Gresk – Andre