Lokalhistorie

Lokalhistorie

Her er nettsider for lokalhistorie. Det vil etterkvart koma både tekst og foto med lokalhistorie frå Seljord,
litt om Dyrskun og litt om garden Rui (Nord), som Rui Camping har namn etter.

Det vil også bli lagt ut litt lokalhistorie om naboar til Seljord, som Bø, Brunkeberg og Kviteseid,Rauland og andre stader og kommunar i Telemark,
 også bykommunar som administrasjonsenteret Skien i Telemark fylkeskommune.

 

«Silgjords Kirke» omkring 1870.
Frå Skillingsmagasinet nr. 35, 1873.

Teikning av Seljord kyrkje frå omkring 1870.
Teikninga blei brukt som illustrasjon i Skillingsmagasinet nr. 35, 1873. Seljord kyrkje er ei steinkyrkje frå kristen mellomalder, bygd omkring 1150-1180. Prestegjeldet Seljord er frå kristen mellomalder, og kan vera frå omkring 1150 eller litt før. Truleg har det fyrst blitt bygd ei lita trekyrkje, som da kan stått og blitt brukt i om lag 100 år før steinkyrkja blei bygd. Fagfolk henta utanfrå, kanskje frå det tyske området, som hadde byggteknisk kompetanse med erfaring i å byggje større byggverk, kom til Telemark og bygde fleire slike steinkyrkjer på 1100- og 1200-talet.

Frå kristen mellomalder til byrjinga på 1570-talet høyrde det tre sokn til Seljord prestegjeld:
hovudsoknet Seljord og annekssokna Flatdal og Brunkeberg. Brunkeberg sokn var stort i omfang og nådde frå Morgedal til Flåbygd. Tidleg på 1570-talet blei Brunkeberg lagt til Kviteseid, med unntak av nokre gardar som grensa til Seljord. I staden kom Åmotsdal med Langlem og Svartdal, som tidlegare høyrde til Hjartdal prestegjeld.Fram til 1859-1860 høyrde ein del av Møsstrond til Seljord, som nå blei lagt til den nye Rauland heradskommune eller bare kommune, som me brukar å seia i dag. I 1883 blei det også gjort nokre grensejusteringar i forhold til Bø, som fekk overta eit grenseområde med nokre gardar, som til dømes Verpe-gardane.