Seljord

Seljord


Seljord kyrkje - zylografi 1865

Seljord kyrkje - zylografi 1865

Seljord kyrkje er ei mellomalderkyrkje i stein frå omkring 1180.

Lakshølfossen - sagbruk og kornmøller - heilt tilbake til 1700-talet

Lakshølfossen - sagbruk og kornmøller - heilt tilbake til 1700-talet

Lomodden Gard - foto 1902, før påbygg til to etasjer i 1912.

Lomodden Gard - foto 1902, før påbygg til to etasjer i 1912.

Lindstøl Landhandel - på Mogan. Lindstøl kjøpte Handelshuset i 1878 (Forbrugerforeningen 1870-1878), som gjekk konkurs. Lindstøl Landhandel brann i desember 1931

Lindstøl Landhandel - på Mogan. Lindstøl kjøpte Handelshuset i 1878 (Forbrugerforeningen 1870-1878), som gjekk konkurs. Lindstøl Landhandel brann i desember 1931

Telemark Folkehøgskule - sommarkurs 1880. To av dei mest kjende pionerane i folkehøgskulen, Olaus Arvesen og Viggo Ullmann i midten 4. rad.

Telemark Folkehøgskule - sommarkurs 1880. To av dei mest kjende pionerane i folkehøgskulen, Olaus Arvesen og Viggo Ullmann i midten 4. rad.

Familieselskap i 1898 på Nedre Klomset. Knut og Anne Lie (vesle-Anne) budde her. Torje Lindstøl var gift med systera "store Anne", lærar på folkehøgskulen Jakob Naadland med familie var leigebuarar på garden..

Familieselskap i 1898 på Nedre Klomset. Knut og Anne Lie (vesle-Anne) budde her. Torje Lindstøl var gift med systera "store Anne", lærar på folkehøgskulen Jakob Naadland med familie var leigebuarar på garden..

Bak: 1. Fru Kitty Naadland, 2. Gro K. Grave (f. 1854, barn: Margit (Seidel, US), Hilleborg, Gudrun), 3. Gudrun Grave (Norlund), 4. Hilleborg Grave (Sperre). Midten: 1. Jakob Naadland med 2. Jostein Naaadland på fanget, 3. Knut Lie med 4. Gudbjørg Lie på fanget + 5. Anne K. Lie (f 1860, barn: Gudbjørg, Hans (døde tidleg), Margit, Tone), 6. Margit Anundsdtr Nystog (1826-1906), 7. Anne K. Lindstøl (f. 1851) + 8. Torje Lindstøl med 9. Olav Lindstøl (mellom) og 10) Toralf Lindstøl (fanget) Fremst: 1) Arnhild Naadland, 2) Karen Lindstøl (døde 6 år gammal i 1899), 3) Margit Lindstøl (faster)

Frå gamle Brøløs ca. 1910-1920

Frå gamle Brøløs ca. 1910-1920

Bildet viser sentrum i Seljord slik det var i sterk utvikling etter 1900. Seljord Telegraf og telefonsentral på venstre side av vegen, på høgre side av vegen Seljord Handelslag frå den fyrste tida - og bak rett imot Rørnes, der Olaf Sveinsson budde etter at han gjekk av som lærar og stortingsmann i 1903 og blei lensmann. Sveinsson står på gata framom huset sitt, på venstre side ved Telegrafen står Randi Tufte - og på høgre side Gunda Tufte under bjørka og framom Handelslaget.

Dampbåten "Fjøllguten" ved Nes brygge - fullt med passasjerar.

Dampbåten "Fjøllguten" ved Nes brygge - fullt med passasjerar.

"Fjøllguten" gjekk i rute på Seljordsvatnet frå Nes brygge - Sannes/Garvik - Ulveneset brygge frå 1876 til 1924. Båten hadde plass til 70 passasjerar. I 1924 kom Bø jernbanestasjon og Seljord Automobillag tok seg av transporten frå Seljord til Bø og tilbake. Fjøllguten heldt likevel lenge fram med transporttenester og som slepebåt for tømmer frå Seljord til Ulvenes.

Frå Lomodden og del av Seljord sentrum - omkring 1900

Frå Lomodden og del av Seljord sentrum - omkring 1900

Lindstøl Landhandel til venstre, Koparvollen til høgre

Lindstøl Landhandel til venstre, Koparvollen til høgre

Seljord flatbygdi vestover sett frå Brautibakken mo Flatbygdi. Huset ved vegen er landhandel - Lien, Hauen, G. Lindstøl og så Vefall landhandel. Bak Seljord Hotel og Utbøen skule

Seljord flatbygdi vestover sett frå Brautibakken mo Flatbygdi. Huset ved vegen er landhandel - Lien, Hauen, G. Lindstøl og så Vefall landhandel. Bak Seljord Hotel og Utbøen skule

På Utbøen: Seljord Hotel og Landhandel - med Skorve i bakgrunnen

På Utbøen: Seljord Hotel og Landhandel - med Skorve i bakgrunnen

Gunhild Loftsgarden i kornåkeren på Utbøen - omkring 1900

Gunhild Loftsgarden i kornåkeren på Utbøen - omkring 1900

Merk uthuset til venstre ved vegen ("løe") - der Statoil/Circle K. ligg i dag (tidl. Shell). Løa høyrde til Lindstøl på Mogan. På området bak kornet på Utbøen, låg den gamle husmannsplassen Skarprud.

Brurefylgje i Seljord - bak Skarprud med fjøset til venstre.

Brurefylgje i Seljord - bak Skarprud med fjøset til venstre.

På Skarprud blei den fyrste faste skulen lagt i 1931. Huset blei i 1840 flytt til Utbøen.

På vegen ved Utbøen skule og Seljord Hotel

På vegen ved Utbøen skule og Seljord Hotel

Gregert Lindstøl dreiv Seljord Hotel og landhandel på Utbøen i omkring 20 år (ca. 1900-1920). Det var lite utbygd i området omkring 1900.

Frå Krokan med den gamle trebrua over Satajuv 1
Lomodden - foto 1922 Severin Worm-Petersen. Bank og dokterbustad.

Lomodden - foto 1922 Severin Worm-Petersen. Bank og dokterbustad.

Seljord Handelslag - frå 1920-talet

Seljord Handelslag - frå 1920-talet

Seljord Handelslag blei danna som eit lutlag i 1903. I dei fyrste åra leigde laget lokale på Mørkholt. I 1908 bygde laget eige hus, som seinare blei utvida og bygd om.

Fjellheim Hotel tidleg på 1920-talet

Fjellheim Hotel tidleg på 1920-talet

Frå Koparvollen eller vegkrysset til Moen - mot vegen gjennom sentrum med Fjellheim Hotell og Posthusbakken med Posthuset. Foto frå ca. 1920?

Brigt Rørvik, f. 1874 i Strandebarm og Torhild f. Jore i Seljord 1875

Brigt Rørvik, f. 1874 i Strandebarm og Torhild f. Jore i Seljord 1875

Brigt Rørvik vikarierte nokre år som lærar for stortingsmann Olav Sveinsson. Frå 1903 var han fast tilsett ved Utbøen skule i Flatbygdi/Seljord.

Sjåfør Tor Sannes med den fyrste bussen Seljord-Bø

Sjåfør Tor Sannes med den fyrste bussen Seljord-Bø

Seljord Automobillag utvida med nye ruter, avgangar og bilar i 1930-åra

Med utsikt frå Bringsåsnuten

Med utsikt frå Bringsåsnuten

Seljordsvatnet med Skutevollen til venstre og Nes til høgre. Lenger inne nær vegen og sentrum ligg Mørkholt til venstre og det gamle bedehuset frå 1870-talet litt til høgre.

Seljordsvatn - Hattefjell og Skorve bak. Foto Knut Liestøl 1930-talet.
Utbøen skule - etter 1900.

Utbøen skule - etter 1900.

Nye Utbøen skule eller Flatbygdi skule i Seljord, stod ferdig i 1946.

Seljord Elektriske - oppstart i 1943, gradvis bygd opp og utvida. Foto frå slutten av 1960-talet.

Seljord Elektriske - oppstart i 1943, gradvis bygd opp og utvida. Foto frå slutten av 1960-talet.

Marta Hansens Pensjonat og kafe - foto frå 1964

Marta Hansens Pensjonat og kafe - foto frå 1964

Nordbygdi i Seljord - omkring 1900

Nordbygdi i Seljord - omkring 1900

Garden Rui (nord) - frå 1890-talet

Garden Rui (nord) - frå 1890-talet

Rui (nord) frå omkring 1905

Rui (nord) frå omkring 1905

Nedre Rui - frå 1958

Nedre Rui - frå 1958

Leirplass frå 1958, frå omkring 1960 Teltplass. Rui Camping frå omkring 1968.