Seljord

Seljord

Seljord i dag med Skutevollen i fokus. Namnet Skutevollen går tilbake til eit av dei første bergverka i landet, Gullnes kopargruver på 1500-talet. Koparkis blei frakta frå gruvene til lagringsplassen Koparvollen og vidare  med «frakteskute» frå Skutevollen til Skien.
Den første sølvdalaren i landet blei utmynta med sølv frå Gullnes i Seljord i 1546.