Lokalhistorisk litteratur

Årsskrift Seljord Sogelag:

Kultur og historie 1994 (70 sider, Odd Vidar Rui,  Odd Karlberg, Bergit Telnes:

 • Dikt av Halvor J. Sandsdalen: Sommarkveld ved Seljordsvatnet
 • Kjell Steinar Brennemo: Halvor Gunnarson Odden
 • Odd Vidar Rui: Bondevennene i Seljord
 • Bergit Telnes: Gruvedrift i Seljord
 • Odd Karlberg: Fullmaktsbrevet til hyllinga i 1661
 • Folketeljinga i 1875 (Åmotsdal)

Kultur og historie 1995 (92 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Bergit Telnes):

 • Dikt av Ingebjørg Kasin Sandsdalen: Lislero
 • Knut Espelid: Seljord-spelet 35 år
 • Gunnar Sveinsson: Da nynorsken kom til Seljord
 • Odd Vidar Rui: Folkeopplysning og kulturstrid. Telemark Folkehøgskule, ca. 1880-1900
 • Halvor J. Svartdal: Ei lita utvandrarsoge
 • Sigurd Telnes: Guro Heddelid og Grunningsdalen
 • Kjetil Kvaale: Minne om meisterspelemannen Kjetil Flatin
 • Aslaug Høydal: Minne frå fredsåret 1945
 • Odd Arne Helleberg: Olav Olavsson Skori
 • Odd Karlberg: Segl frå Seljord
 • Bergit Telnes: To drapssaker i Seljord
 • Dikt av Arvid Torgeir Lie: Grisgrendt bygd
 • Folketeljinga i 1875 (Svartdal, Mandal og Langlim)

Kultur og historie 1996 (90 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Knut Espelid):

 • Dikt av Halvor J. Sandsdalen: 1. Ei skål med måneskin; 2. To vegar
 • Teikning av Arne Berg: Landsbyen i Flatdal
 • Halvor J. Svartdal: Landsbyen i Flatdal
 • Knut Espelid: Prosjektet «Flatdalslandsbyen»
 • Jarle Sethre: Nedlagte og forsvunne kirker i Seljord
 • Ivar Asen i Seljord (Frå Reise-erindringer og Reise-indberetninger, januar – mai 1845)
 • Dikt av Kjetil Kvaale: Gamlevegen
 • Kjetil Kvaale: Gamle ferdslevegar
 • Odd Vidar Rui: Ferdselsvegar og skysstell i eldre tid
 • Knut Espelid: Sogemennene i Svartdal
 • Folketeljinga i 1875 (Flatdal)

Kultur og historie 1998 (100 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Knut Espelid):

 • Dikt av Halvor G. Dyrland: Å kunne eg
 • Odd Vidar Rui: Lærarstriden i Flatdal i 1879
 • Eivind Luthen: Labyrinten på Seljord kyrkje
 • Odd Karlberg: «Vindskibelige Bønder». Premiesøknader til det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
 • Ingebjørg Aakre Gravjord: «Husflid i Aamodsdal Annex og Silgjord Hovedsogn» – i 1860-åra
 • Hans Brattestå: Fra Seljord til Boone County i Illinois
 • Magnus B. Landstad: Hans og Magnus B. Landstad. Ein biografi og ein sjølvbiografi
 • Jørund Telnes: «Gengangere». Ein litterær analyse av Ibsens drama skriven i 1882
 • Folketeljinga i 1875 (Nedre Åmotsdal og Dyrland krins)

Kultur og historie 1999-2000 (dobbeltnr. 240 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg):

 • Johan Sebastian Welhaven: I Kivledal
 • Olaf Sveinsson: Kivlemøyarne
 • Jørund Telnes: Kivlemøyarne
 • Jørund Telnes: Utvandrarens Farvel
 • Harald Aakre: Ole Olsen Heddejord
 • Sigurd Telnes: Hølje Gonge
 • Odd Karlberg: Litt om slektsgransking
 • Jørund Telnes: Fesjaa-Tale
 • Odd Vidar Rui: Viggo Ullmann og Telemark Folkehøgskule
 • Odd Vidar Rui: Telemark Folkehøgskule og oppslutninga om landsmålet
 • Odd Vidar Rui: Kristian Olsen Nordlid. Ein kort biografi.
 • Hans Jacob Wille: Utrykte skrifter om Telemark og Seljord, med innleiing og kommentarar av Ludvig Daae
 • Andrea Munch: Sagnet om Flatdal
 • Folketeljinga 1875 (Hovudsoknet Seljord med 1. Nordbygdi og Hei, 2. Flatbygdi, 3. Manheim, 4. Vefall-Brekke, Verpe og Grave, 5. Hei og Garvik, Dale og Øverland, 6. Krokan og Kivledalen)

Kultur og historie 2001 (110 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Knut Espelid):

 • Andreas Sandsdalen: Juninatt
 • Andreas Sandsdalen: Haust
 • Gunhild Geirsta: Kulturlandskapet i Svartdal
 • Ann Norderhaug: De gamlme slåttemarkene i Svartdal og Hjartdal
 • Kaare Bakken: Plassen Dalan i Manndal – og litt om ætta derifra
 • Hans Brattestå: Ole K. Hanson (1837-82) fra Tveiten i Seljord
 • Odd Vidar Rui: Seljord Arbeidarlag 1889-1898
 • Odd Karlberg: Anne + Olsv = sant?
 • Ingebjørg Gravjord: Bunadene i Telemark
 • Peter Fjågesund: Norge-Telemark-Seljord. Utlendingers reiser på 1800-tallet
 • Halvor N. Tveiten: Om Selstadloftet
 • Årsmeldingar for Seljord Sogelag 1989, 1990 og 2000

Kultur og historie 2002 (126 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Knut Espelid):

 • Sigurd Telnes: Magnus Brostrup Landstad 200 år
 • Magnus B. Landstad: Her Oles tre
 • Sigurd Nes: Spelemannen
 • Finn Kvalem: Ommersdølen
 • Jon Svartdal: Originalar
 • Odd Karlberg: En husmannsplass i Krokan
 • Sigurd Telnes: Myllarguten og spelemennene i Seljord
 • Kristian Tvingelid: Vegen til Tvingeli
 • Odd Vidar Rui: Tidleg fast busetjing i Seljord
 • Aleksander Bugge: Navnet Telemark og Grenland
 • Simon Olaus Wolff: En Telemarksvandring 1822
 • Dokumentasjon: Middelalderbrev frå omkring 1310
 • Årsmeldingar 1991, 1992 og 2001

Kultur og historie 2003 (126 sider, Odd Vidar Rui, Odd Karlberg, Knut Espelid):

 • Kjetil Kvaale: FRÅ FARNE TIDER
 • Årsmelding 2002

 

Andre skrifter frå Seljord Sogelag:

Seljord Sogelags skriftserie nr. 1. Odd Karlberg: Skanke-ætlingar i Seljord (1992)

Seljord Sogelags skriftserie nr. 2. Halvor J. Sandsdalen: Seljordshei (1993)

 

Seljord Sogelag: Minneskrift om flyulykka på Skorve den 9. september 1944 (1994)

Seljord Sogelag: The Airplane Crash on Skorve Mtn. September 9th 1944 (1994)

 

Seljord Sogelags skriftserie nr. 3. Aslaug Høydal: Du skal ikkje skjøne alt (1995)

Seljord Sogelags skriftserie nr. 4. Anne Brit Flatin (red.): «Folkeleg og frilynt». 100 års festskrift, Seljord Ungdomslag 1896-1996. (1996)

Seljord Sogelags skriftserie nr. 5. Kjetil Kvaale: Den gamle skulen (1997)

 

Årsskrift Seljord Sogelag:

Kultur og historie 2014-2015 (123 sider, Odd Vidar Rui, Peder Lindhjem)

 • Andreas Sandsdalen: Solmorgon
 • Odd Vidar Rui: Eit tohundreårsminne 1814- 2014
 • Odd Vidar Rui: Organisering og «oppmuntring» i landbruket frå 1770-åra til 1814
 • Odd Vidar Rui: Torkjel Haraldsson Dalen: Sju år ute til forsvar av fedrelandet
 • Kjetil Kvaale: Ved krossfuro fraus Talleiv Habbarskvammen i hel 1786
 • Elisabeth Elster: Olaf Glosimodt (1821-1901)
 • Sigurd Telnes: Jacob Firingan. Ein husmann frå Seljord på 1800-talet.
 • Kjetil Kvaale: Damslepping og tømmerfløyting i Manndalsåi
 • Odd Vidar Rui: 1890 – Kvinnenes underskriftsaksjon for allmenn stemmerett
 • Peder Lindhjem: 1905 – Kvinnenes underskriftsaksjon for unionsoppløysing
 • Olaus Høydal: Lange og tunge vegar
 • Odd Vidar Rui: Oppslutning om Nasjonal Samling i 1930-åra
 • Peder Lindhjem: Den finske «Vinterkrigen» 1939-1940
 • Peder Lindhjem: Kommunal «nyordning i Seljord 1940-1945
 • Peder Lindhjem: Flyulykkene på Skorve – eit 70-årsminne
 • Odd Vidar Rui: I jernets tid. Jernproduksjon og handel i Telemark.
 • Kort om forfattarane

Kultur og historie 2016-2017 (248 sider, Odd Vidar Rui, Peder Lindhjem, Anne Brit Borgen)

 • Aslaug Høydal: Lukke
 • Einar Gotehus: Aslaug Høydal – med pennen som våpen
 • Peder Lindhjem: Kyrkjekampen i Seljord 1940-1945
 • Anne Brit Borgen: I grenseland – på beste vestkant
 • Odd Vidar Rui: Raudberg – garden som forsvann
 • Odd Vidar Rui: Pioneren Paul Hjelm Hansen
 • Anne Brit Borgen: Oline Øverland
 • Kåre Haugen og Odd Vidar Rui: Rosemåling i Seljord
 • Sigurd Telnes: «Månen skine og vegjine falle so vie»
 • Bergit Telnes: Gruvedrift og bondeopprør i Vest-Telemark før 1550
 • Arvid Øverland: Tømmerfløting i Færstaulåi
 • Peder Lindhjem: Staulsdrift i Finndalen. Sagbruk i Bygdardalen og på Sanden.
 • Kjetil Kvaale: Den gamle ferdslevegen Ordal – Kivledalen – Prestegarden
 • Kvetil Kvaale: Minne som knyter seg til og ved Sundsbarmvatnet
 • Odd Vidar Rui: Handel og vandel i Seljord
 • Ørnulf Hodne: Kirke og fritid. Ideologiske brytninger i Seljord i mellomkrigstida
 • Vedlegg: Avlevering av arkivmateriale til Vest-Telemark Museum
 • Kort om forfattarane