Telemark

Telemark

 

Fossum Verks Hovudgard ved Skien, der valmenn frå Seljord saman med andre valmenn frå Bratsberg Amt (nå Telemark fylke) kom saman 23. mars 1814 for å velje representantar til Riksforsamlinga på Eidsvold. Valmenn frå Seljord var sokneprest Eiler Rosenvinge Kaurin og bonde Svein Halvorsson Utgarden. Resultatet av valmannsvalet var at amtmann Severin løvenskiold, justisråd og fut i øvre Telemark, Peder Jørgen Cloumann, og bonde Talleiv Huvestad – blei valde til å representere Bratsberg Amt på Eidsvold.

Telemark fylke består av 18 kommunar: Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord (Vest-Telemark); Bø, Sauherad, Nome (Midt-Telemark); Hjartdal, Tinn, Notodden (Aust-Telemark); Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble (Grenland); Kragerø, Drangedal (Grenmar).

Administrasjonssenteret er i Skien, som også er den største byen. Tidlegare var storkommunen tre kommunar: Skien by, Solum og Gjerpen (slått samman i 1964).

Skien er også den eldste byen, tidfesta til høgmellomalder – 1200-talet, sjølv om formelle byprivilegier fyrst kom i 1358.