Dyrskun

Dyrskun

Statsagronom Johan Lindeqvist

Statsagronom Johan Lindeqvist

Som statsagronom var han initiativtakar til dyrskun i Seljord 1866

Kaptein Jens Thue

Kaptein Jens Thue

Ordførar i Seljord 1860-1867, som var sterk talsmann for å få Dyrskun til Seljord

Eivind H. Nordgarden

Eivind H. Nordgarden

Eivind H. Nordgarden gav tomteareal til Dyrskuplassen.

Frå venstre Gunnar Sem, statskonsulent Døhlen, Hans Kleppen og vognsmann Myhra. Foto Landbruksselskapet 1904

Frå venstre Gunnar Sem, statskonsulent Døhlen, Hans Kleppen og vognsmann Myhra. Foto Landbruksselskapet 1904

G.Sem formann i Bratsberg Landhusholdningsselsskap frå 1897 til han døde i 1906. Sem var født i Gjerpen i 1857, og gjekk både på Telemark Folkehøgskule og Seljord Lærarseminar under Viggo Ullmanns leiing.

Dyrskuplassen nokre år etter at det originale fjoset blei sett opp i 1867, truleg på midten av 1880-talet

Dyrskuplassen nokre år etter at det originale fjoset blei sett opp i 1867, truleg på midten av 1880-talet

Dyrskuplassen med fjoset før 1890

Dyrskuplassen med fjoset før 1890

Dyrskuplassen - frå 1890-åra eller omkring 1900

Dyrskuplassen - frå 1890-åra eller omkring 1900

Dyrskun i Seljord like etter århundreskiftet. Postkortet er utgitt av bokhandlar Kristian Torp Hansen, med "Enerett 1908"

Dyrskun i Seljord like etter århundreskiftet. Postkortet er utgitt av bokhandlar Kristian Torp Hansen, med "Enerett 1908"

Dyrskuplassen - 50-årsjubileum 1916

Dyrskuplassen - 50-årsjubileum 1916

Frå utstillinga i 1919, Hans Kleppen

Frå utstillinga i 1919, Hans Kleppen

Neri Valen til venstre bak kua. Foto frå 1920-talet

Neri Valen til venstre bak kua. Foto frå 1920-talet

Dyrskun i Seljord 1924 - mange folk under auksjon på avlsdyr

Dyrskun i Seljord 1924 - mange folk under auksjon på avlsdyr

Oksen Tor Veum - foto dyrskun 1925

Oksen Tor Veum - foto dyrskun 1925

Bjørn Klomset (med stokk) - på dyrskun 1927.

Bjørn Klomset (med stokk) - på dyrskun 1927.

Torjus Hemmestveit og Hans Kleppen

Torjus Hemmestveit og Hans Kleppen

Blomros - eigar Bjørn Klomset, 1929

Blomros - eigar Bjørn Klomset, 1929

Dyrskun i Seljord - på 1950-talet?

Dyrskun i Seljord - på 1950-talet?

Frå opninga i 1956 på Seljord Dyrskun

Frå opninga i 1956 på Seljord Dyrskun

Oversikt over Dyrskuplassen - i 1956

Oversikt over Dyrskuplassen - i 1956

Telemarkskyr - utanfor dyrskufjoset i 1956

Telemarkskyr - utanfor dyrskufjoset i 1956

Frå tilstrøyminga i dyrskugòto i 1964

Frå tilstrøyminga i dyrskugòto i 1964

Frå Seljord Dyrskun 1964 - mange folk

Frå Seljord Dyrskun 1964 - mange folk

Åsne Slåtta med premiekyri "Gjevrei" 1966, sonen Helge til høgre og systera Olaug til venstre

Åsne Slåtta med premiekyri "Gjevrei" 1966, sonen Helge til høgre og systera Olaug til venstre

Frå Loftsgarden i Nordbygdi

Endre Halden - klokkehandel 1966

Endre Halden - klokkehandel 1966

Olav Kvåle - dyrskuspelet 1960-talet

Olav Kvåle - dyrskuspelet 1960-talet

Kyr på rekkje - dyrskun 1969

Kyr på rekkje - dyrskun 1969

Utsyn Over Seljord, frå Hegnin til Bjørge, med dyrskugòto - på 1960-talet

Utsyn Over Seljord, frå Hegnin til Bjørge, med dyrskugòto - på 1960-talet

Utsyn over Dyrskuplassen og mot Glosimot - frå nyare tid

Utsyn over Dyrskuplassen og mot Glosimot - frå nyare tid

Dyrskuplassen september 1984

Dyrskuplassen september 1984

Borghild Glosimot - premiegrossisten for husdyra sine gjennom mange år. Foto 1991.

Borghild Glosimot - premiegrossisten for husdyra sine gjennom mange år. Foto 1991.